Adaptacja sali na działalność Klubu Filmowego

Zapraszamy  do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na Adaptację Sali na działalność Klubu filmowego