Oferta

 • Pracownie artystyczne
 • Kawiarenka
  W czerwcu 2005 r. otwarta została w Kinoteatrze kawiarenka dla młodzieży. Została ona wyposażona w sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, stół bilardowy oraz telewizor. Sprzęt został zakupiony ze środków przekazanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz środków własnych OCK.
 • Baszta Kazimierzowska
  W grudniu 2005 r. Ostrzeszowskie Centrum Kultury przejęło całość terenu wokół Baszty Kazimierzowskiej w Ostrzeszowie. Na bieżąco obiekt ten jest zagospodarowywany na cele kulturalne. W okresie letnim teren ten jest wykorzystywany na liczne imprezy kulturalne, festyny. Z wieży Baszty podziwiać można wspaniałą panoramę Ostrzeszowa i okolic. W wieży udostępniona została również wystawa czasowa: maj - październik "Średniowieczne narzędzia tortur i walki"
  Wieża wraz z wystawą udostępniana jest zwiedzającym w każdą niedzielę lipca i sierpnia w godz. 11.00 - 14.00 oraz podczas organizowanych pod basztą imprez plenerowych. W innym czasie można obiekt zwiedzać po zgłoszeniu w Muzeum Regionalnym - Rynek Ratusz tel. 62 730 20 42 w godzinach pracy.
 • Galeria OCK
  W hollu Kinoteatru działa już od 2005 r. Galeria OCK gdzie organizowane są czasowe wystawy twórczości amatorskiej.