Sprawozdanie z działalności Muzeum w roku 2015

  

Do zadań Muzeum należy gromadzenie, opracowywanie naukowe, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności badawczej i oświatowej w zakresie upowszechniania nauki, kultury i sztuki oraz współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze.

Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, działające jako wyodrębniona komórka Ostrzeszowskiego Centrum Kultury realizuje wymienione wyżej zadania przede wszystkim przez udostępnianie zbiorów własnych na wystawach (stałych i czasowych) ukazujących różne zagadnienia z dziejów Ziemi Ostrzeszowskiej, prezentowanie dorobku artystycznego ludzi wywodzących się z tej Ziemi oraz sprowadzanych z innych muzeów.

Obecnie w zbiorach Muzeum znajduje się 8750 eksponatów w działach: sztuki, archeologii, etnografii, historii, numizmatów, techniki, militariów.

Na II piętrze Ratusza znajdują się wystawy stałe:

- OFICEROWIE NORWESCY W OFLAGU XXIC;

- TWÓRCZOŚĆ ANTONIEGO SERBEŃSKIEGO

- IGNACY MOŚ – SWOJEMU MIASTU.

W roku 2015 w salach ekspozycyjnych na parterze Ratusza zostały zorganizowane następujące wystawy czasowe:

 1. „ŚWIAT LALEK” – wystawa kolekcji Anny Ziembińskiej z Krotoszyna.
 2. „METAFORY REALNOŚCI” - Wystawa Fotografii Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.
 3. 50 LAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W NOWYM BUDYNKU – wystawa obrazująca półwiekową historię i współczesne działania Szkoły Podstawowej nr 1
 4. „GALERIA WRAŻLOWOŚCI” - Wystawa twórczości podopiecznych placówek opieki społecznej z powiatu ostrzeszowskiego.
 5. RAZEM CZY OSOBNO?  - wystawa fotografii Ewy i Marka Dytfeldów.
 6. SZABLE OBCE  - wystawa ze zbiorów Pawła Komorowskiego.

Poza działalnością  wystawienniczą  staraniem pracowników Muzeum przeprowadzono: w  maju  -„noc w Muzeum” – spotkanie p.t. Antoni Serbeński znany i nieznany. W nastrojowym świetle świec odbyło się zwiedzanie wystawy twórczości artysty oraz prezentacja multimedialna obrazów zdigitalizowanych w roku 2014. Latem cztery razy odbyły się  plenerowe warsztaty czerpania papieru; w listopadzie muzealne spotkanie p.t. „Cmentarze świata”

We współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej w Muzeum zorganizowano:

1 . Promocję tomiku poezji B. Grobelnego „Skorynki twardogórskie”

2. W ramach Dni Wielkopolski -Dzień Regionalisty poświęcony Józefowi Cieplikowi, Marianowi Dorożalskiemu i Wiktorowi Łopacie.

Wystawy stałe, czasowe i basztę zwiedziło łącznie 6969 osób, wśród nich byli goście norwescy – krewni jeńców więzionych w oflagu XXIC: Wizzig Antonsen, Felix, Ludwig, Kristine Ørnen, Lindgard Larsen, Torgunn, Simen, Ellen Andrea Bergly, Margarethe Myking, B. Spjeldnes, Gro Anne Spjeldnes Myking, Hilde i Svein Rone, Per Wang, Liv-Berit Nordi, Gro Braathū, Jan Rønning .

W oparciu o materiały prezentowane na wystawach stałych i czasowych przeprowadzono 64 lekcje muzealne, uczestniczyło w nich 1600 osób.

Na rok 2016 zaplanowano wystawy czasowe:

 1. Guzikami malowane – wystawa obrazów Liliany Gronuś
 2. Dualizm w fotografii – wystawa Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików.
 3. 140 lat OSP w Ostrzeszowie.
 4. Biegiem do Maryi – jubileusz 15-lecia.
 5. Sfery widzenia – wystawa fot. Grzegorza Kosmali
 6. Prof. Teofilowi Ciesielskiemu w 100 lecie śmierci -  wystawa Związku Pszczelarzy.
 7. Twórczość Antoniego Serbeńskiego