750-lecie - współpraca

Ostrzeszowskie Centrum Kultury informuje, że w związku z obchodami Jubileuszu 750-lecia Ostrzeszowa, istnieje potrzeba skoordynowania wszelkich inicjatyw podejmowanych w ramach Jubileuszu. Dlatego też, zwracamy się z prośbą o przesyłanie informacji o imprezach, konkursach, wystawach itp. na adres [email protected] celem koordynowania wydarzeń, propagowania i promowania ich wśród mieszkańców Ostrzeszowa. Informuję również, że OCK w bieżącym roku będzie wspierać inicjatywy związane z Jubileuszem poprzez bezpłatne wypożyczanie nagłośnienia, pomoc w organizacji i prowadzeniu imprez, umieszczanie plakatów na słupach ogłoszeniowych, udostępnianie sali widowiskowej na imprezy oraz inne uzgodnione formy wspierania. Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o umieszczanie na plakatach, ogłoszeniach loga 750-lecia (logo) oraz baneru z logiem 750-lecia, który można wypożyczyć na czas imprezy z OCK.
Tagi: