Książka już w sprzedaży

Z okazji 750-lecia Ostrzeszowa zostało wznowione dzieło księdza radcy Michała Perlinskiego "Wspomnienia o mieście Ostrzeszowie, bliższe jego i dalszej okolicy". Jest to jak dotąd jedyne, tak szerokie opracowanie dotyczące Ostrzeszowa, jego bliższej i dalszej okolicy, która obejmuje swoim zasięgiem wiele miejscowości z terenu dzisiejszego powiatu ostrzeszowskiego. Wspomnienia te, wydane na początku XX wieku, pomimo upływu czasu, wciąż pozostają aktualne. Pierwsze wydanie książki księdza Perlińskiego, które ukazało się w 1920 roku, zachowało się do dnia dzisiejszego zaledwie w kilkudziesięciu egzemplarzach, które stanowią cenne i poszukiwane źródło wiedzy o lokalnej historii. Wydanie książki uzyskało dofinansowanie z budżetu miasta i gminy Ostrzeszów i dzięki temu można je zakupić w przystępnej cenie 25 zł. Książka będzie do nabycia od 3 maja 2010 r. w kasie Ostrzeszowskiego Centrum Kultury ul. Gorgolewskiego 2, Muzeum Regionalnym Rynek-Ratusz oraz podczas imprez plenerowych organizowanych przez OCK. Zapraszamy do nabycia!