Powitanie Nowego Roku 2011

Parking ul. Kaliska 31 XII 23.30 do 0.45