Wystawa "II WOJNA ŚWIATOWA OCZAMI KOLEKCJONERA"

   Wystawa „II wojna światowa oczami kolekcjonera” jest próbą opowiedzenia w niekonwencjonalny sposób o trudnej historii narodu polskiego poprzez prezentowanie różnych dziedzin kolekcjonerskich.

   Celem wystawy jest oddanie hołdu bohaterom i ofiarom II wojny światowej, przypomnienie o wielkim poświęceniu społeczeństwa polskiego, które złożyło najwyższą ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. 

   Pragniemy także uświadomić zwiedzającym, że tworząc kolekcje można w interesujący sposób zdobywać i pogłębiać wiedzę w różnych dziedzinach, a szczególnie że „zarażenie” młodych ludzi pasją kolekcjonerską może być doskonałym uzupełnieniem wiadomości zawartych w programach i podręcznikach szkolnych.
Wśród eksponowanych zbiorów są:
1. Repliki gazet i plakatów wojennych,
2. Modele czołgów i pojazdów wojskowych w skali 1:72 wykonane z największą precyzją i starannością z zachowaniem szczegółów konstrukcyjnych i uzbrojeniem pojazdów,
3. Żołnierzyki ołowiane przygotowane we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego, pokazujące umundurowanie i uzbrojenie różnych formacji bojowych walczących na frontach II wojny światowej,
4. Medale upamiętniające dowódców, bohaterskich żołnierzy, bitwy i walki wojenne,
5. Walory filatelistyczne, na których pokazano wielkich ówczesnego świata i znaczące wydarzenia oraz listy obiegowe z tego okresu,
6. Szable polskie, rosyjskie, pruskie i francuskie używane przez wojsko polskie.
   Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Edwarda Stankowiaka, Pawła Komorowskiego i Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie. 
   W związku z organizacją wystawy zbiory Muzeum powiększyły się o przekazany przez pana Pawła Komorowskiego w formie daru Dziennik służb policji niemieckiej z lat 1941-42 oraz o przekazany w formie depozytu  przez pana Janusza Kubiaczyka mundur wojskowy.