Strojne Jajo 2016 - ogłoszenie wników

  PROTOKÓŁ

Jury w składzie: 

  1. Janusz Olechnowicz – Przewodniczacy
  2.  Antoni Wencek
  3. Jerzy Szulczyński

po obejrzeniu nadesłanych prac postanowiło przyznać:

 

W konkursie - „Stroik Wielkanocny”

kat. 7 – 9 lat        1 miejsce – Tobiasz Gomółka – Publiczna Szkoła Podstawowa w Torzeńcu

                            2 miejsce – Alicja Błażejewska – Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze

                            3 miejsce –  Filip Talaga – Szkoła Podstawowa w Nidźwiedziu

                            wyróżnienia  - Hubert Fabisz – Skoła Podstawowa w Biskupicach Zabar.

                                                  - Klasa II Szkoły Podstawowej Ww Szklarce Przyg.

                            

kat. 10 – 13 lat    1 miejsce –  Kacper Mazur – Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

                            2 miejsce – Wiktoria Krawczyk – Szkoła Podstawowa w Doruchowie

                            3 miejsce – Jakub Rospęk – Szkoła Podstawowa w Szklarce Przyg.

                            wyróżnienia – Julia Gąsiorek – Szkoła Postawowa w Potaśni

                                           -  Wiktoria Grzesiek – Szkoła Podstawowa w Szklarce Przyg.

                                           -  Samanta Zając – Szkoła Podstawowa w Potaśni

                                     -  Julita Fabrowska – Szkoła Podstawowa w Szklarce Przyg.

                                           - Marta Gorzelańczyk – Szkoła Podstawowa w Kobyej Górze

 kat. 14 – 16 lat      1 miejsce – Weronika Łachajczyk – Gimnazjum w Doruchowie

                               2 miejsce – Piotr Tomalik – Gimnazjum w Doruchowie                    

                               3 miejsce –  Ewa Kozłowska -Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie

           

                                             -

 

W konkursie „Palma Wielkanocna”

kat. 7 – 9 lat           1 miejsce  - Patrycja Michniewska – Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

                               2 miejsce  - Kinga Kłokowska – Szkoła Podstawowa w Wielowsi

                               3 miejsce – Nadia Gryglewska – Szkoła Podstawowa w Mikstacie

                                Wyróżnienie: - Mateusz Małolepszy – Szkoła Podstawowa Wielowieś

 

 

kat. 10 – 13 lat        1 miejsce –  Andrzej Tyrka  - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

                                2 miejsce -  Kółko Plastyczne Szkoła Podstawowa w Szklarce Przyg.

                                Innych miejsc nie przyznano

 

 

kat. 14 – 16 lat        1 miejsce – Alicja Cicharska – Gimnazjum w Siedlikowie

                                Innych miejsc nie przyznano

                                 

 

W konkursie „PISANKA WIELKANOCNA”

 

 kat. 7 – 9 lat        1 miejsce – Bartosz Strzelec – Szkoła Podstawowa w Wielowsi

                             2 miejsce – Wiktoria Dembek Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

                             3 miejsce - Alicja Wyrwas – Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze

                             wyróżnienia – Julian Karwacki – Szkoła Podstawowa w Kraszewicach

                                           

 

kat. 10 – 13 lat      1 miejsce – Wiktoria Elsner – Szkoła Podstawowa w Doruchowie

                              2 miejsce – Kamil Janas – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żdżarach

                              3 miejsce – Kamil Kaczmarek – Szkoła Podstawowa w Szklarce Przyg

                              wyróżnienia:  - Kuba Sitek – Szkoła Postawowa nr 2 Ostrzeszów

                                                   

 

W  kategorii 14 – 16 lat  I miejsce Eryk Jen – Gimnazjum w Kraszewicach

                                       II miejsce – Klaudia Płonka – Gimnazjum w Doruchowie

                                      III miejsce – Mateusz Cicharski – Gimnazjum Siedlików

 

Na tym Protokół zakończono.

 

                                                                                       Podpisy JURY

OTWACIE WYSTAWY I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

GALERIA OSTRZESZOWSKIEGO CENTRUM KULTURY

20 MARCA 2016 godz. 16:00