Dni Kultury Szkolnej - PREZENTACJE RECYTATORSKIE - Szkoły Ponadgimnazjalne

Wysoki poziom i duża różnorodność podczas PREZENTACJI RECYTATORSKICH szkół ponadgimnazjalnych - Dni Kultury Szkolnej 2019 .

Dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom.