XVII Plener Malarski im. A. Serbeskiego

Ostrzeszowskie Centrum Kultury informuje, że  w dniach  05. VIII .do 18. VIII. br.

odbędzie się  w Ostrzeszowie XVII Plener Malarski im. Antoniego Serbeńskiego.

Plener przewidziany jest zarówno dla profesjonalnych twórców jak i plastyków  amatorów, dzieci, młodzieży i dorosłych.

Opieki artystycznej podjął się Artysta Plastyk prof. Jerzy Jerych     

 Zapraszamy do wzięcia udziału w plenerze.

Warunki uczestnictwa:    Koszt uczestnictwa:  - z całodniowym wyżywieniem i noclegiem    - 500 zł.

                                        /w tym opłata organizacyjna/    - tylko obiad i nocleg  / bez śniadań i kolacji /      - 380 zł.

                                                                                - tylko nocleg / bez wyżywienia /                     - 250 zł.

    Uczestnicy nie korzystający z wyżywienia i noclegu  wnoszą opłatę organizacyjną w wys. 40 zł.

 Z opłaty organizacyjnej zwolnieni są członkowie pracowni plastycznej OCK i Klubu Plastyka OCK.                      

       Każdy z uczestników pleneru, zgodnie z istniejącą od 16 lat tradycją, pozostawia na rzecz organizatorapo 1 pracy /olej lub akryl  na płótnie, płycie itp  oraz  po 2 prace w innych  technikach - akwarela,  rysunek /.

Każdy uczestnik otrzyma od organizatora po 1 blejtramie, kartony i zestawie podstawowych kolorów farb /olej lub akryl, pastele  – do wyboru / oraz katalog z wystawy poplenerowej.

W załączeniu przesyłamy kartę zgłoszenia, którą prosimy odesłać wraz z dowodem wpłaty (w przypadku osób nie ponoszących opłat zwrócić tylko kartę zgłoszenia ), na nasz adres lub faxem na numer 0-62/730- 25-76 - w terminie do dnia 22 lipca br .

Spotkanie organizacyjne uczestników Pleneru odbędzie się w dniu rozpoczęcia tj. 05 sierpnia  o godz. 10.00 w Ostrzeszowskim Centrum Kultury / ul.W. Gorgolewskiego 2 /.

W przypadku wcześniejszego przyjazdu uczestników prosimy o kontakt z działem merytorycznym OCK / adres jw. /,gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe informacje na temat zakwaterowania.

 

 Wpłaty prosimy kierować                                                                                  

  na konto OCK z dopiskiem “Plener”                                           

 Bank PEKAO SAOddział Ostrzeszów                                                                                                            

 45124069281111000056075924                                                                

Tagi: