Sponsorzy Koncertu Muzyki Wiedeńskiej

Serdecznie dziękujemy Sposnosrom XII Koncertu Muzyki Wiedeńskiej w Ostrzeszowie.