Historia Muzeum

Pomysł założenia Muzeum Powiatu Ostrzeszowskiego wysunął Stanisław Czernik, dyrektor Gimnazjum Miejskiego w Ostrzeszowie w roku 1931. Jego myśl kontynuował Władysław Golus, pracownik Magistratu w Ostrzeszowie, który we własnym mieszkaniu gromadził pamiątki historyczne z Ziemi Ostrzeszowskiej i od 1958 roku urządzał wystawy, aby mieszkańcom miasta i okolicy przybliżać dzieje regionu. W 1965 r. zbieracz przekazał zgromadzone muzealia miastu i dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej utworzono Izbę Pamiątek Historycznych, otwartą 23 maja 1965 r. Od 1 stycznia 1966 r. miasto przejęło koszty utrzymania Izby. 

Wystawa w sali ratusza - 1967 r. Następnie w połowie 1968 r. zbiory przeniesiono do odnowionych pomieszczeń na II piętrze ratusza i 28 czerwca 1969 r. zapoczątkowano działalność Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie, nad którym merytoryczną opiekę sprawowało Muzeum Narodowe w Poznaniu. W końcu 1971 roku, po śmierci Władysława Golusa obowiązki kustosza objął emerytowany dyrektor L.O. Józef Michlik, który pracował w Muzeum do 1981 r. W tym czasie kilkakrotnie zmieniano lokalizację zbiorów muzealnych i ostatecznie w listopadzie 1979 roku przystąpiono do urządzania sal ekspozycyjnych na parterze ratusza powierzając kierowanie instytucją Józefowi Janasowi. Dzięki jego operatywności oraz zaangażowaniu miejscowych władz, zakładów pracy i wielu działaczy zrzeszonych w Sekcji Modernizacji Muzeum powstały 4 pomieszczenia, w których eksponowano wystawy stałe oraz 3 mniejsze pełniące funkcje magazynowo biurowe. Wystawy czasowe prezentowano w piwnicach zameczku kazimierzowskiego. Niska temperatura i wilgoć przyczyniły się do rezygnacji z wystaw w tych, mających wspaniałą atmosferę pomieszczeniach.

W końcu lat 80 dzięki przychylności władz zwiększono powierzchnię magazynową i wystawową Muzeum, zaadaptowane zostały pomieszczenia strychowe na II piętrze ratusza, udało się również doposażyć muzeum w sprzęt wystawienniczy. Początek lat 90-tych upłynął pod hasłem remontów, udoskonaleń i całkowitej zmiany wystaw. Dysponując salami ekspozycyjnymi o powierzchni 230 m2 organizujemy wystawy ukazujące fragmenty historii Ziemi Ostrzeszowskiej, prezentujemy dorobek artystyczny ludzi wywodzących się z tej Ziemi, eksponujemy także wystawy sprowadzone z innych muzeów. W 1992 roku muzeum zostało włączone jako jeden z działów w strukturę Ostrzeszowskiego Centrum Kultury. W 1995 roku rozpoczęta została działalność wydawnicza, w dorobku muzeum znajdują się następujące pozycje: - Władysław Golus - Baśnie i legendy ostrzeszowskie - Piotr Podkowa - Antoni Serbeński - Józef Janas - Gimnazjum i Liceum Zgromadzenia Sióstr Najśw. Rodz. Nazaretu ... - Józef Janas - Dom Niepokalanego Serca Maryi ... - Józef Janas - Powstanie Wielkopolskie na ziemi ostrzeszowskiej - Józef Janas - Organizacje powstańcze na ziemi ostrzeszowskiej w latach 1919-90 - Władysław Golus - Ziemia Ostrzeszowska w baśniach i legendach - Ostrzeszów w fot. Wł. Grafa -kalendarz na rok 2006 -Ostrzeszowskie impresje - kalendarz z reprodukcjami obrazów A.Serbenskiego na rok 2007 - Ostrzeszowskie impresje - zestaw reprodukcji obrazów A.Serbeńskiego - Antoni Serbeński WIOSNA, MAJ … - Muzeum Regionalne im. Władysława Golusa w Ostrzeszowie - informator - Edward Haladyn - grafiki - kalendarz na rok 2008. W dyspozycji Muzeum znajduje się ponad 100 matryc zeszytów ostrzeszowskich Władysława Grafa, opisujących wycinkowo różne zagadnienia z dziejów Ziemi Ostrzeszowskiej i mieszkających tu ludzi. W dniu 3 października 2002 r. uchwałą Rady Miejskiej muzeum nadano imię założyciela - Władysława Golusa. W maju 2007 r. minęło 25 lat owocnej współpracy Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie z człowiekiem, dzięki któremu w Ostrzeszowie może być prezentowana wystawa „Oficerowie norwescy w oflagu XXI C”. Wyrazem wdzięczności za działalność, która na trwałe wpisała się w dzieje Ziemi Ostrzeszowskiej było wyróżnienie Pana Eyvinda Grundta medalem „za Zasługi dla miasta i Gminy Ostrzeszów w 2006 r. Podsumowaniem długoletniego współdziałania Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie z norweskim środowiskiem kombatanckim było zorganizowanie w dniach 29 czerwca – 1 lipca 2007 r. cyklu imprez pod hasłem „Norwesko - ostrzeszowskie jubileusze”. Obchody zapoczątkowała konferencja, którą zaszczycili swoja obecnością Jens Stoltenberg – Premier Królestwa, przedstawiciele Rządu, Ambasady, weterani oraz liczni potomkowie więźniów oflagu XXI C. Poprzedzając wystąpienie premiera norweskich gości powitali pani Ewa Krzyżanowska – Walaszczyk – Wicewojewoda Wielkopolski i Stanisław Wabnic – Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów. Nawiązując do wojennej przeszłości dziadka Emila Stoltenberga premier podziękował mieszkańcom Ostrzeszowa za pamięć o więźniach oflagu i za udzielaną im pomoc. W czasie spaceru „śladami oflagu XXI c” Jens Stoltenberg złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą żołnierzy więzionych oflagu, zwiedził budynki I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół nr 1, w których byli zakwaterowani jeńcy oraz stałą wystawę „Oficerowie norwescy w oflagu XXI C” w Muzeum Regionalnym. Odnalezienie wśród prezentowanych eksponatów dokumentów z podpisem Emila Stoltenberga było powodem wzruszenia premiera i członków jego rodziny.

Konferencję, na której prelegentami byli: Mirosława Rzepecka, Hans Peter Oset, Lechosław Nowakowski, Eyvind Grundt, Jan Marek Cieplik i Arne Dag Østigaard, zakończył koncert ostrzeszowskiej Powiatowej Orkiestry Dętej. W repertuarze znalazł się Marsz ostrzeszowski skomponowany w czasie okupacji przez jeńca Odvara Tvetena, a razem z innymi członkami norweskich rodzin wysłuchał go syn kompozytora Hans Peter Tveten. Dzieje naszego miasta wzbogaciły się o doniosłe wydarzenie – celem wizyty norweskiego premiera był Ostrzeszów, a kontakty na wyższym szczeblu – przy tej właśnie okazji. Informacje o imprezie zostały opublikowane w prasie – polskiej i norweskiej oraz w Kronice Wielkopolskiej nr 3(123) rok 2007 str. 167 – 172, a także w wydanej w Norwegii książce OFFISERER OG KRIGSFANGE autorstwa Eli Schiøtz – córki jeńca. W październiku 2007 r w budynku ratusza rozpoczęły się prace remontowe. Ich szeroki zakres przyczynił się do podniesienia estetyki i funkcjonalności pomieszczeń wystawowych, administracyjnych i magazynowych Muzeum. Za sukces ostrzeszowskich muzealników w roku 2007 można uznać nominację Muzeum do nagrody Głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego (na wniosek TPZO). Nominację przyznano - Za całokształt działalności w zakresie gromadzenia eksponatów dotyczących dziejów Ostrzeszowa, organizację współpracy między Ostrzeszowem a Norwegią w zakresie upamiętniania obozu jenieckiego dla norweskich oficerów w latach II wojny światowej. Inicjator licznych przedsięwzięć dotyczących upowszechniania kultury i twórczego uczestnictwa w kulturze.