Zbiory

Obecnie w zbiorach Muzeum Regionalnego w Ostrzeszowie znajduje się ponad 8.000 eksponatóww działach: historii, archeologii, etnografii, sztuki, numizmatyki.

Wiodące kolekcje to:

  1. Twórczość Antoniego Serbeńskiego, absolwenta Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, który na swoich akwarelach, pastelach, olejach i drzeworytach utrwalił niepowtarzalny urok małych miasteczek południowej Wielkopolski,
  2. Dokumenty, fotografie, sztandary z czasu Powstania Wielkopolskiego, a także wydawnictwa i odznaczenia z tego okresu.
  3. Zbiór dokumentów, fotografii, umundurowania z czasu II wojny światowej ze szczególnym nastawieniem na pamiątki norweskie.