Sprawozdanie z działalności Muzeum w roku 2017

  

 

 

Do zadań Muzeum należy gromadzenie, opracowywanie naukowe, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności badawczej i oświatowej
w zakresie upowszechniania nauki, kultury i sztuki oraz współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze.

Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, działające jako wyodrębniona komórka Ostrzeszowskiego Centrum Kultury realizuje wymienione wyżej zadania przede wszystkim przez udostępnianie zbiorów własnych na wystawach (stałych i czasowych) ukazujących różne zagadnienia z dziejów Ziemi Ostrzeszowskiej, prezentowanie dorobku artystycznego ludzi wywodzących się z tej Ziemi oraz sprowadzanych z innych muzeów.

Obecnie w zbiorach Muzeum znajduje się 9076 eksponatów w działach: sztuki, archeologii, etnografii, historii, numizmatów, techniki, militariów.

Na II piętrze Ratusza znajdują się wystawy stałe:

- OFICEROWIE NORWESCY W OFLAGU XXIC;

- TWÓRCZOŚĆ ANTONIEGO SERBEŃSKIEGO

- IGNACY MOŚ – SWOJEMU MIASTU.

W roku 2017 w salach ekspozycyjnych na parterze Ratusza zostały zorganizowane następujące wystawy czasowe:

  • Antoni Serbeński 1886-1957 – malarstwo, rysunek, grafika

11 grudnia 2016 – 2 kwietnia 2017

Wystawa została zorganizowana dla uczczenia 130 rocznicy urodzin i 60 rocznicy śmierci Antoniego Serbeńskiego - absolwenta krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, urodzonego w Potoku Złotym (Tarnopolszczyzna - Podole, Ukraina).    

    Dużą część ekspozycji stanowiły reprodukcje obrazów wykonane w ramach projektu “Digitalizacja archiwizacja twórczości Antoniego Serbeńskiego ze zbiorów muzealnych i prywatnych poza Ostrzeszowem” (oryginały znajdują się między innymi w Warszawie, Swarzędzu, Poznaniu, Wrocławiu, Oleśnicy, Wadowicach, Ełku, Czernichowie, Kaliszu, Kępnie, Ostrowie Wielkopolskim). Dopełnieniem wystawy były nabytki Muzeum i obrazy ze zbiorów prywatnych. W skrócie wystawę można określić stwierdzeniem - SERBEŃSKI ZNANY I NIEZNANY. Znany - bo eksponowane były m.in. autoportrety ze zbiorów prywatnych
 w Ostrzeszowie oraz muzealnych z Ostrzeszowa i Kalisza; nieznany - bo po raz pierwszy można zobaczyć w muzealnych wnętrzach obrazy z Gostynia, Przygodzic, Kępna i jego okolic, i wiele nieznanych wcześniej motywów ostrzeszowskich.  Zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo naszych starań twórczość Antoniego Serbeńskiego w dalszym ciągu nie jest w pełni  zdokumentowana, ale digitalizacja i albumowe wydawnictwo które ukazało się na początku marca 2017 roku są znaczącymi dokonaniami w tej materii.  

  • WYSTAWA MODELI SZKUTNICZYCH Z PRACOWNI JACKA SZKUDLARKA

9 kwietnia – 21 maja 2017

Dzięki panu Jackowi Szkudlarkowi i jego młodym pomocnikom z Modelarni Szkutniczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie oglądać można było nie tylko żaglowce i statki, ale także makietę kopalni, stadionu, londyńskiego mostu, pojazdy wojskowe i wiele innych atrakcji. Dopełnieniem ekspozycji były fotografie ukazujące działalność ostrzeszowskiego Jacht Klubu "Orion". Dodatkową atrakcją dla ostrzeszowian na majowy weekend było ustawienie przed ratuszem basenu  i zawody  modelarskie prowadzone przez p. Szkudlarka i jego podopiecznych. I w tym miejscu dziękujemu OSP Ostrzeszów, za napełnienie basenu wodą.

  • "DŁUTAMI MALOWANE" - WYSTAWA LINORYTÓW EDWARDA HALADYNA

28 maja 6 sierpnia 2017

Wystawa została zorganizowana dla uczczenia 10 rocznicy śmierci artysty. W 2008 r.
w Muzeum  prezentowana była przekrojowa wystawa twórczości E. Haladyna,  w 10 rocznicę śmierci  skupiono się na linorytach sławiących znane i nieznane miejsca naszej małej ojczyzny. Obrazy pochodziły ze zbiorów naszego Muzeum oraz z ostrzeszowskich kolekcji prywatnych.

  • SZABLE IMIENNE OFICERÓW ZWIĄZANYCH Z WIELKOPOLSKĄ 1918 - 1939 ze zbiorów Pawła Komorowskiego

15 sierpnia – 8 października 2017

Na wystawie prezentowane były biogramy trzydziestu  polskich oficerów związanych  z Wielkopolską oraz dedykowane im egzemplarze białej broni.

  • II REGIONALNA WYSTAWA FOTOGRAFÓW OSTRZESZÓW 2017

15 października – 3 grudnia 2017

Wernisaż wystawy połączony był  z finałem konkursu dla młodzieży „Moje miejsce, mój czas”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 w Ostrzeszowie wraz z Powiatem Ostrzeszowskim oraz Miastem i Gminą Ostrzeszów. Na wystawie prezentowano prace 28 autorów – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Swoje prace zaprezentowali także jurorzy konkursu „Moje miejsce – mój czas": prof. Piotr Chojnacki,  Andrzej Rutyna i Stanisław Kulawiak.

  • "NIEZAPOMNIANY ŚWIAT DZIEWCZĘCYCH LAT"
    WYSTAWA LALEK PORCELANOWYCH Z KOLEKCJI TERESY WAYDOWICZ

   10 grudnia 2017 - 18 lutego 2018

   Zbiór porcelanowych lalek pani Teresy Waydowicz liczy około 1300 eksponatów i jest jednym z największych  w Europie. Jego uzupełnieniem są  akcesoria takie jak:  wóz cygański, powozy, filiżanki, huśtawki, foteliki czy też mebelki. Na ostrzeszowskiej wystawie zaprezentowano blisko 500 lalek, których część została wyeksponowana
w kuchennym kredensie przekazanym do Muzeum przez pana Leszka Stefańskiego. Kredens i inne kuchenne meble do dawnej świetności przywrócili uczniowie Zespołu Szkół nr 1 pod opieką p. Leszka Korzańskiego

W dniu 21 maja 2017 r. w pomieszczeniach Muzeum kolejny raz odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, której organizatorami byli strażacy z OSP Ostrzeszów. Do ratusza przybyło ponad 50 dawców, od których pobrano blisko 20 litrów krwi.

  W dniu 3 grudnia w Muzeum odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 60-lecia Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów im. Antoniego Serbeńskiego. Zaprezentowano na nim okolicznościową wystawę oraz uruchomiono stoisko z wydawnictwami jubileuszowymi.

    Wystawy stałe, czasowe i basztę zwiedziło łącznie 6491 osób. W oparciu o materiały prezentowane na wystawach stałych i czasowych przeprowadzono 66 lekcji muzealnych, uczestniczyło w nich 1650 osób.  Częstym tematem były warsztaty czerpania papieru, a w czasie wakacji letnich poza warsztatami czerpania papieru prowadzone były zajęcia pod nazwą „Pyrkoryty, czyli grafika po ostrzeszowsku” – uczestnicy zapoznawali się z technikami graficznymi na podstawie twórczości ostrzeszowskich artystów Serbeńskiego i Haladyna, a następnie sami tworzyli grafikę, której matrycę stanowił ziemiak. „Pyrkorytnicze” warsztaty przeprowadzone zostały również poza siedzibą Muzeum w Przedszkolu nr 1.