Sprawozdanie z działalności Muzeum w roku 2018

  

W roku 2018 w salach ekspozycyjnych na parterze Ratusza zostały zorganizowane następujące wystawy czasowe:

 • do końca lutego prezentowana była otwarta w grudniu 2017 r. wystawa porcelanowych lalek pani Teresy Waydowicz. Kolekcja liczy około 1300 eksponatów i jest jedną z największych  w Europie. Jej uzupełnieniem są  akcesoria takie jak:  wóz cygański, powozy, filiżanki, huśtawki, foteliki czy też mebelki. Na ostrzeszowskiej wystawie zaprezentowano blisko 500 lalek.
 • od kwietnia do czerwca AKWARELOWE IMPRESJE (50 obrazów) udostępnił Klaudiusz Pohl.  Artysta  urodził się 10.06.1971 r. w Ostrowie Wielkopolskim. Do 1990 roku dorastał i wychowywał się w Ostrzeszowie. Dzięki mamie Sławomirze POHL, osobie o dużej kulturze osobistej i uwielbieniu dla sztuki, dorastał podziwiając dzieła malarzy zgromadzone w albumach domowej biblioteki. Po ojcu Piotrze POHL odziedziczył zainteresowanie do rysunku i malowania.        
      W 1992 r. ukończył Technikum Budowlane w Kaliszu. W 1993 roku rozpoczął służbę wojskową, którą zakończył w 2018 roku, po 25 latach. W 2008 roku ukończył Warrior Leader Course na NCO Academy 7'th US Army. W czasie służby brał udział w misji PKW Afganistan, skąd pochodzą obrazy olejne „Mały nosiwoda”, „Afgańskie dziewczynki” i „Kram na Hadżi”. Obecnie mieszka i tworzy w Gorzowie Wlkp.
      W styczniu 2017 roku dołączył do internetowej grupy 100 Waterkolors zajmującej się popularyzacją techniki akwarelowej w Polsce. W ciągu roku namalował ponad sto akwareli ćwicząc i zgłębiając różne techniki i materiały. W lutym 2018 roku jego praca pt. ”Smutna” zdobyła w konkursie internetowym pierwsze miejsce spośród ponad 250 prac akwarelistów – amatorów. Inna praca  - „Melancholia” zakwalifikowała się aby reprezentować Polskę na  międzynarodowej wystawie akwarelowej, mającej się odbyć w maju 2018r. w Fabriano we Włoszech.
 • od lipca do końca października w Ratuszu unosił się piernikowy aromat, a oglądać było można wypożyczoną z Torunia  wędrującą wystawę ŚWIAT TORUŃSKIEGO PIERNIKA. Eksponowana na niej była makieta kupieckiego żaglowca, stara piekarnia, sklep, różnej wielkości drewniane formy do pierników, przyprawy …. Najważniejszą częścią była kuchnia, w której w czasie trwania wystawy odbywały się warsztaty pieczenia pierników dekoracyjnych i poczęstunek. Wszyscy zwiedzający mogli skosztować „katarzynek” dostarczonych przez Fabrykę Pierników KOPERNIK w Toruniu. Możemy się pochwalić naszą – ostrzeszowską foremką, którą wyrzeźbił pan Wiesław Derendal. Forma przedstawia herb naszego miasta. Jako pierwsi "opierniczeni" - czyli obdarowani piernikami z herbem zostali ostrzeszowscy burmistrzowie i radni.

          Za pomoc w organizacji wystawy złożono podziękowania:

         - firmie MAYR POLSKA, dzięki której wystawa została przewieziona z Ciechanowa do Ostrzeszowa;
         - strażakom z KP PSP i OSP Ostrzeszów - za pomoc w przenoszeniu ciężkich eksponatów;
         - panu Krzysztofowi Lewandowskiemu z Torunia, który wystawę montował i udzielił nam wskazówek dotyczących oprowadzania i warsztatów,
         - panom Janowi Błochowi i Jerzemu Bojszczakowi za pomoc w montażu ekspozycji.

 • Od 9 listopada do 2 grudnia 2018r. w salach ekspozycyjnych na parterze ratusza pojawiły się zupełnie inne klimaty – wystawa  MODELI ŻAGLOWCÓW, z których większość jest dziełem pana Jacka Szkudlarka, który jest współorganizatorem przedsięwzięcia. Prezentowane były także modele uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rojowie oraz Szkoły Podstawowej w Kobylej Górze, którzy działają w Pracowni Szkutniczej przy SP nr 1. Dopełnieniem wystawy były fotografie obrazujące działalność Jachtklubu ORION oraz łodzie żaglowe typu „optymist”
 • 9 grudnia  została otwarta wystawa POWSTAŃCY WIELKOPOLSCY Z ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ. Poza fotograficznymi  portretami powstańców zobaczyć można obrazy autorstwa Edwarda Haladyna przedstawiające potyczki pod Rogaszycami, Parzynowem, Korzeniem oraz portrety dowódców frontu ostrzeszowskiego autorstwa Janusza Olechnowicza.
   

W marcu we współpracy z Bolesławem Grobelnym i Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej odbyła się kolejna edycja DNIA CHŁOPA. Także w marcu z inicjatywy Jana Taylora i Muzeum Regionalnego w sali widowiskowej OCK został zorganizowany koncert poświęcony Tadeuszowi Pacanowskiemu pt. „Dzisiaj miałby setne urodziny”. Konferansjerami byli Jerzy Marek Szulczyński i Bolesław Grobelny.

 W maju 2018 r. w ramach NOCY W MUZEUM w sali reprezentacyjnej USC odbył się koncert „MICHAŁ ZATOR – harfa celtycka i śpiew”, a po nim w muzealnej kuchni na parterze ratusza degustacja regionalnych potraw. W tym samym miesiącu w pomieszczeniach Muzeum kolejny raz przeprowadzono akcję honorowego krwiodawstwa, której organizatorami byli strażacy z OSP Ostrzeszów. Krew oddało 48  dawców, od których pobrano 21,600 l. krwi.

W dniu 10 listopada w sali reprezentacyjnej USC odbył się Panel dyskusyjny "Polskie drogi do niepodległości". 11 listopada przed budynkiem ratusza odbył się uroczysty apel i podsumowanie gry WOLNE MIASTO. Organizatorem obu przedsięwzięć był ZHR we współpracy z Ostrzeszowskim Centrum Kultury, korzystając z pomieszczeń Muzeum i USC.


    W 2018 roku wystawy stałe, czasowe i basztę zwiedziło łącznie 7129 osób. W oparciu o materiały prezentowane na wystawach stałych i czasowych przeprowadzono 75 lekcji muzealnych, uczestniczyło w nich 1875 osób.  Poza zagadnieniami związanymi z wystawami stałymi i czasowymi częstym tematem były warsztaty czerpania papieru. 

 W czasie wakacji dla dzieci cyklicznie odbywały się warsztaty czerpania papieru oraz w oparciu o wystawę czasową warsztaty pieczenia pierników.

 

 

Sprawozdanie z działalności Muzeum w roku 2017

 

Do zadań Muzeum należy gromadzenie, opracowywanie naukowe, przechowywanie, konserwowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności badawczej i oświatowej
w zakresie upowszechniania nauki, kultury i sztuki oraz współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze.

Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie, działające jako wyodrębniona komórka Ostrzeszowskiego Centrum Kultury realizuje wymienione wyżej zadania przede wszystkim przez udostępnianie zbiorów własnych na wystawach (stałych i czasowych) ukazujących różne zagadnienia z dziejów Ziemi Ostrzeszowskiej, prezentowanie dorobku artystycznego ludzi wywodzących się z tej Ziemi oraz sprowadzanych z innych muzeów.

Obecnie w zbiorach Muzeum znajduje się 9076 eksponatów w działach: sztuki, archeologii, etnografii, historii, numizmatów, techniki, militariów.

Na II piętrze Ratusza znajdują się wystawy stałe:

- OFICEROWIE NORWESCY W OFLAGU XXIC;

- TWÓRCZOŚĆ ANTONIEGO SERBEŃSKIEGO

- IGNACY MOŚ – SWOJEMU MIASTU.

W roku 2017 w salach ekspozycyjnych na parterze Ratusza zostały zorganizowane następujące wystawy czasowe:

 • Antoni Serbeński 1886-1957 – malarstwo, rysunek, grafika

11 grudnia 2016 – 2 kwietnia 2017

Wystawa została zorganizowana dla uczczenia 130 rocznicy urodzin i 60 rocznicy śmierci Antoniego Serbeńskiego - absolwenta krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, urodzonego w Potoku Złotym (Tarnopolszczyzna - Podole, Ukraina).    

    Dużą część ekspozycji stanowiły reprodukcje obrazów wykonane w ramach projektu “Digitalizacja archiwizacja twórczości Antoniego Serbeńskiego ze zbiorów muzealnych i prywatnych poza Ostrzeszowem” (oryginały znajdują się między innymi w Warszawie, Swarzędzu, Poznaniu, Wrocławiu, Oleśnicy, Wadowicach, Ełku, Czernichowie, Kaliszu, Kępnie, Ostrowie Wielkopolskim). Dopełnieniem wystawy były nabytki Muzeum i obrazy ze zbiorów prywatnych. W skrócie wystawę można określić stwierdzeniem - SERBEŃSKI ZNANY I NIEZNANY. Znany - bo eksponowane były m.in. autoportrety ze zbiorów prywatnych
 w Ostrzeszowie oraz muzealnych z Ostrzeszowa i Kalisza; nieznany - bo po raz pierwszy można zobaczyć w muzealnych wnętrzach obrazy z Gostynia, Przygodzic, Kępna i jego okolic, i wiele nieznanych wcześniej motywów ostrzeszowskich.  Zdajemy sobie sprawę z tego, że mimo naszych starań twórczość Antoniego Serbeńskiego w dalszym ciągu nie jest w pełni  zdokumentowana, ale digitalizacja i albumowe wydawnictwo które ukazało się na początku marca 2017 roku są znaczącymi dokonaniami w tej materii.  

 • WYSTAWA MODELI SZKUTNICZYCH Z PRACOWNI JACKA SZKUDLARKA

9 kwietnia – 21 maja 2017

Dzięki panu Jackowi Szkudlarkowi i jego młodym pomocnikom z Modelarni Szkutniczej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie oglądać można było nie tylko żaglowce i statki, ale także makietę kopalni, stadionu, londyńskiego mostu, pojazdy wojskowe i wiele innych atrakcji. Dopełnieniem ekspozycji były fotografie ukazujące działalność ostrzeszowskiego Jacht Klubu "Orion". Dodatkową atrakcją dla ostrzeszowian na majowy weekend było ustawienie przed ratuszem basenu  i zawody  modelarskie prowadzone przez p. Szkudlarka i jego podopiecznych. I w tym miejscu dziękujemu OSP Ostrzeszów, za napełnienie basenu wodą.

 • "DŁUTAMI MALOWANE" - WYSTAWA LINORYTÓW EDWARDA HALADYNA

28 maja 6 sierpnia 2017

Wystawa została zorganizowana dla uczczenia 10 rocznicy śmierci artysty. W 2008 r.
w Muzeum  prezentowana była przekrojowa wystawa twórczości E. Haladyna,  w 10 rocznicę śmierci  skupiono się na linorytach sławiących znane i nieznane miejsca naszej małej ojczyzny. Obrazy pochodziły ze zbiorów naszego Muzeum oraz z ostrzeszowskich kolekcji prywatnych.

 • SZABLE IMIENNE OFICERÓW ZWIĄZANYCH Z WIELKOPOLSKĄ 1918 - 1939 ze zbiorów Pawła Komorowskiego

15 sierpnia – 8 października 2017

Na wystawie prezentowane były biogramy trzydziestu  polskich oficerów związanych  z Wielkopolską oraz dedykowane im egzemplarze białej broni.

 • II REGIONALNA WYSTAWA FOTOGRAFÓW OSTRZESZÓW 2017

15 października – 3 grudnia 2017

Wernisaż wystawy połączony był  z finałem konkursu dla młodzieży „Moje miejsce, mój czas”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916 w Ostrzeszowie wraz z Powiatem Ostrzeszowskim oraz Miastem i Gminą Ostrzeszów. Na wystawie prezentowano prace 28 autorów – zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. Swoje prace zaprezentowali także jurorzy konkursu „Moje miejsce – mój czas": prof. Piotr Chojnacki,  Andrzej Rutyna i Stanisław Kulawiak.

 • "NIEZAPOMNIANY ŚWIAT DZIEWCZĘCYCH LAT"
  WYSTAWA LALEK PORCELANOWYCH Z KOLEKCJI TERESY WAYDOWICZ

   10 grudnia 2017 - 18 lutego 2018

   Zbiór porcelanowych lalek pani Teresy Waydowicz liczy około 1300 eksponatów i jest jednym z największych  w Europie. Jego uzupełnieniem są  akcesoria takie jak:  wóz cygański, powozy, filiżanki, huśtawki, foteliki czy też mebelki. Na ostrzeszowskiej wystawie zaprezentowano blisko 500 lalek, których część została wyeksponowana
w kuchennym kredensie przekazanym do Muzeum przez pana Leszka Stefańskiego. Kredens i inne kuchenne meble do dawnej świetności przywrócili uczniowie Zespołu Szkół nr 1 pod opieką p. Leszka Korzańskiego

W dniu 21 maja 2017 r. w pomieszczeniach Muzeum kolejny raz odbyła się akcja honorowego krwiodawstwa, której organizatorami byli strażacy z OSP Ostrzeszów. Do ratusza przybyło ponad 50 dawców, od których pobrano blisko 20 litrów krwi.

  W dniu 3 grudnia w Muzeum odbyło się uroczyste spotkanie jubileuszowe z okazji 60-lecia Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów im. Antoniego Serbeńskiego. Zaprezentowano na nim okolicznościową wystawę oraz uruchomiono stoisko z wydawnictwami jubileuszowymi.

    Wystawy stałe, czasowe i basztę zwiedziło łącznie 6491 osób. W oparciu o materiały prezentowane na wystawach stałych i czasowych przeprowadzono 66 lekcji muzealnych, uczestniczyło w nich 1650 osób.  Częstym tematem były warsztaty czerpania papieru, a w czasie wakacji letnich poza warsztatami czerpania papieru prowadzone były zajęcia pod nazwą „Pyrkoryty, czyli grafika po ostrzeszowsku” – uczestnicy zapoznawali się z technikami graficznymi na podstawie twórczości ostrzeszowskich artystów Serbeńskiego i Haladyna, a następnie sami tworzyli grafikę, której matrycę stanowił ziemiak. „Pyrkorytnicze” warsztaty przeprowadzone zostały również poza siedzibą Muzeum w Przedszkolu nr 1.